Kurt Vonnegut - życie, twórczość i ...Kim jest mądry ów człowiek
  Jak o Kurcie Vonnegucie w Polsce pisano
  Jak Asia z Krzysiem przekładali to, co o Kurcie Vonnegucie w Świecie pisano
  Co nie zmieściło się wyżej, a przeczytania warte
  Krynice mądrości, z których Asia z Krzysiem materiały do tej strony czerpali a i inne miejsca zobaczenia warte
  Kim są Ci mądrzy ludzie...;-)
  Miejsce na peany pochwalne...
Recenzja zbioru Losy gorsze od śmierci
Jakub Z. Lichański
"Nowe Książki" 9/99, str. 32-33

Kurt Vonnegut jest pisarzem znanym w Polsce z takich m.in. dzieł, jak Kocia kołyska, Rzeźnia numer 5, Śniadanie mistrzów. Wspomnieć też należy Syreny z Tytana oraz Hokus-Pokus. Jego twórczość wywołuje bądź zachwyt, bądź niechęć. Dzieje się tak dlatego, że pisarz z reguły porusza problemy istotne dla współczesenej cywilizacji i czyni to w sposób niezwykle ostry, jasno prezentując swoje stanowisko.

Najnowszy wydany w Polsce tom przzynosi jednak głównie wystąpienia publiczne Vonneguta, jego przedmowy, czy posłowia do rozmaitych książek. Całość ujęta została w ramy swoistej biografii intelektualnej. Tematyka tekstów jest bardzo różna, lecz spaja je nie tylko postać autora - także temat, który da się ująć w postaci pytania: czy mamy, jako ludzkość, jakąś szansę przetrwania ?

Lektura Losów gorszych od śmierci przypominała mi rozważania oraz ostrzeżenia, jakie wygłasza, od wielu lat, Stanisław Lem. Obu pisarzy łączy bowiem jedno: oto działalność literacka (świadomie piszę "działalność") jest dla nich jednym ze sposobów budzenia w czytelnikach odwagi samodzielnego myślenia. Dla Vonneguta, wbrew pozorom, ma to zresztą większe znaczenie niż dla Lema, co wynika z faktu, iż zachodnia, a szczególnie amerykańska demokracja, której obraz wyłania się z kart Losów ..., nie jest tak jednoznacznie cudowna, jak wyglądałoby to z perspektywy Europy Środkowej.

Książka nie nadaje się do streszczenia; taki zabieg byłby zresztą bardzo kłopotliwy. Te teksty trzeba po prostu przeczytać. Nie będzie to miłym zadaniem, a niektórych wielbicieli i znawców współczesnej prozy amerykańskiej (bowiem o kolegach po piórze sporo pisze Vonnegut, często niepochlebnie, np. opinie o Hemingwayu bądź Capocie) może nawet przyprawić o mały szok. Jest to jednak Świetna rzecz, pod warunkiem że chcemy samodzielnie coś przemysleć i że nie oburzymy się na kilka ostrych uwag. Nic bowiem tak dobrze nie robi, jak refleksja nad sprawami doskonale znanymi.

Wniosek niby banalny, ale o jakiej wadze: zdaniem i Lema, i Vonneguta mamy szansę przetrwać tylko wtedy, gdy wreszcie zaczniemy samodzielnie mysleć. Bo do tego zostalismy stworzeni. A tekst Requiem to wspaniały hymn wyśpiewany na cześć człowieka, który miał odwagę myśleć. W osiemnastowiecznej Polsce takich ludzi nagradzano specjalnym medalem. Nam pozostaje lektura takich dzieł i takich pisarzy - oni na pewno mają odwagę myśleć samodzielnie. Nie musimy od razu iść za nimi, ale ich uważnie wysłuchajmy. Warto.
Kurt Vonnegut
"LOSY GORSZE OD ŚMIERCI"
/przeł. z ang. Jan Rybicki.
- Warszawa: "Prószyński i S-ka", 1999.
- 196 s. : fot; 21 cm - Ał 18
(821.111(73)-4/-5:929A/Z


Skrzynka Asi Skrzynka Krzysia

Wszelkie pochwały, peany i zachwyty, a także propozycje współpracy prosimy zamieszczać w Księdze Gości lub przesyłać bezpośrednio do Aśki lub Krzyśka.

Strona Główna   Powrót