Kurt Vonnegut - życie, twórczość i ...Kim jest mądry ów człowiek
  Jak o Kurcie Vonnegucie w Polsce pisano
  Jak Asia z Krzysiem przekładali to, co o Kurcie Vonnegucie w Świecie pisano
  Co nie zmieściło się wyżej, a przeczytania warte
  Krynice mądrości, z których Asia z Krzysiem materiały do tej strony czerpali a i inne miejsca zobaczenia warte
  Kim są Ci mądrzy ludzie...;-)
  Miejsce na peany pochwalne...
Kilgore Trout oglšda œwiat. O powieœciach Kurta Vonneguta

Bibliografia i przypisy:

I. LITERATURA PODMIOTOWA:

 1. K. Vonnegut, Hokus - pokus, tłum. L. Czyżewski, Wrocław 1992.
 2. K. Vonnegut, Niech pana Bóg błogosławi, panie Rosewater, czyli perły przed wieprze, tłum. L.Jęczmyk, Warszawa 1976.
 3. K. Vonnegut, Recydywista, tłum. L. Jęczmyk, Warszawa 1990.
 4. K. Vonnegut, Rzeźnia numer 5, czyli krucjata dziecięca, czyli obowiązkowy taniec ze śmiercią, tłum. L. Jęczmyk, Warszawa 1990.
 5. K. Vonnegut, Śniadanie mistrzów, czyli żegnaj czarny poniedziałku, tłum. L. Jęczmyk, Kraków 1977.

II. LITERATURA PRZEDMIOTU:

 1. U. Eco, Sześć przechadzek po lesie fikcji, Kraków 1995.
 2. A. Edsen - Tempska, Śniadanie mistrzów, recenzja, "Miesięcznik Literacki", 3/78.
 3. L. Hutcheon, Ironia, satyra, parodia - o ironii w ujęciu pragmatycznym, "Pamiętnik Literacki", z.1, 1986.
 4. J. Iwanicka, K. Sucherek, Vonnegut - życie i twórczość, www.vonnegut.art.pl.
 5. J. Łotman, Problem znaczenia w tekście artystycznym, [w:] Struktura tekstu artystycznego, Warszawa 1984.
 6. Mały słownik języka polskiego, pod red. E. Sobol, Warszawa 1997.
 7. Okna w psychikę Kurta Vonneguta, tłum. K. Sucherek, www.vonnegut.art.pl/english/window.
 8. P. Reed, Kurt Vonnegut`s Fantastic Faces, "Journal of the Fantastic in the Arts", Floryda 1999 V. 10. Nr 1.
 9. P. Reed, Przedmowa, [w:] K. Vonnegut, Tabakiera z Bagombo, tłum. E. Zychowicz, Warszawa 1999.
 10. J. Sławiński, Semantyka wypowiedzi narracyjnej, [w:] Dzieło, język, tradycja, Warszawa 1974.
 11. F. Stanzel, Teoria i typologia powieściowa, [w:] Teoria forma narracyjnych w niemieckim kręgu językowym, Kraków 1980.
 12. K. Sucherek, Kurt Vonnegut, Śniadanie mistrzów - recenzja, 1999, www.vonnegut.art.pl.
 13. M. Troszynski, Kurt Vonnegut - obywatel wszechświata, "Nowe Książki", 11/83.
 14. K. Vonnegut, Dlaczego mój pies nie jest humanistą?, przemówienie wygłoszone w Portland w stanie Oregon 1. 05. 1992, tłum. J. Iwanicka.
 15. K. Vonnegut, Wstęp, [w:] K. Vonnegut, Tabakiera z Bagombo, tłum. E. Zychowicz, Warszawa 1999.
 16. J. Ziomek, Prawda jako problem poetyki, [w:] Problemy teorii literatury, T. III, Wrocław 1988.

PRZYPISY

 1. <= K. Vonnegut, Śniadanie mistrzów, czyli żegnaj czarny poniedziałku, tłum. L. Jęczmyk, Kraków 1977, s. 42.
 2. <= Mały słownik języka polskiego, pod red. E. Sobol, Warszawa 1997, s. 256.
 3. <= K. Vonnegut, Dlaczego mój pies nie jest humanistą?, przemówienie wygłoszone w Portland w stanie Oregon 1. 05. 1992, tłum. J. Iwanicka.
 4. <= Ibidem.
 5. <= Ibidem.
 6. <= K. Vonnegut, Śniadanie mistrzów...,op. cit., s. 19.
 7. <= P. Reed, Przedmowa, [w:] K. Vonnegut, Tabakiera z Bagombo, tłum. E. Zychowicz, Warszawa 1999, 15.
 8. <= K. Vonnegut, Wstęp, [w:] K. Vonnegut, Tabakiera..., op cit., s. 19.
 9. <= J. Iwanicka, K Sucherek, Vonnegut - życie i twórczość, www.vonnegut.art.pl.
 10. <= K. Vonnegut, Śniadanie..., op. cit., s. 42.
 11. <= J. Iwanicka,. K. Sucherek, Vonnegut..., op. cit.
 12. <= K. Vonnegut, Recydywista, tłum. L. Jęczmyk, Warszawa 1990.
 13. <= Okna w psychikę Kurta Vonneguta, tłum. K. Sucherek, www.vonnegut. art.pl/english/window.html.
 14. <= K. Vonnegut, Tabakiera..., op. cit., s. 327 - 336.
 15. <= K. Vonnegut, Śniadanie..., op. cit., s. 21, 27, 28.
 16. <= K. Vonnegut, Niech pan Bóg błogosławi, panie Rosewater czyli perły przed wieprze, tłum. L. Jęczmyk, Warszawa 1976, s. 126.
 17. <= K. Vonnegut, Rzeźnia numer 5, czyli krucjata dziecięca, czyli obowiązkowy taniec ze śmiercią, tłum. L. Jęczmyk, Warszawa 1990.
 18. <= K. Vonnegut, Hokus pokus, tłum. L. Czyżewski, Wrocław 1992, s. 65.
 19. <= K. Vonnegut, Niech pana..., op. cit.
 20. <= Ibidem., s. 11, 13.
 21. <= Ibidem, s. 7.
 22. <= Ibidem, s. 10.
 23. <= Ibidem, s. 200.
 24. <= P. Reed, Kurt Vonnegut`s Fantastic Faces, "Journal of the Fantastic in the Arts, Floryda 1999 V. 10, Nr 1.
 25. <= K. Vonnegut, Niech pana..., op. cit., s. 22.
 26. <= Ibidem, s. 208.
 27. <= M. Troszyński, Kurt Vonnegut - obywatel wszechświata, "Nowe Książki", 11/83, s. 18 - 20.
 28. <= K. Vonnegut, Niech pana..., op. cit., s. 34.
 29. <= K. Sucherek, Kurt Vonnegut, Śniadanie mistrzów - recenzja, 1999, www.vonnegut.art.pl.
 30. <= K. Vonnegut, Śniadanie..., op. cit., s27.
 31. <= A. Edsen - Tempska, Śniadanie mistrzów, recenzja, "Miesięcznik Literacki", 3/78, s. 130 - 131.
 32. <= K. Vonnegut, Śniadanie..., op. cit., s. 26.
 33. <= Ibidem, s. 68.
 34. <= Ibidem, s. 74.
 35. <= Ibidem, s. 205.
 36. <= A. Edsen - Tempska, Śniadanie..., op. cit.
 37. <= Ibidem, s. 24, 25.
 38. <= K. Vonnegut, Rzeźnia..., op. cit., s.90.
 39. <= K. Vonnegut, Śniadanie..., op. cit., s. 182.
 40. <= Ibidem, s. 205.
 41. <= Ibidem, s. 37.
 42. <= Ibidem, s. 38.
 43. <= K. Vonnegut, Recydywista, op. cit.
 44. <= Ibidem, s. 7.
 45. <= Ibidem, s. 204.
 46. <= Ibidem, s. 192.
 47. <= Ibidem, s. 57, 58.
 48. <= K. Vonnegut, Rzeźnia..., op. cit., s. 23.
 49. 49. Ibidem, s. 26.
 50. <= Ibidem, s. 86.
 51. <= Ibidem, s. 87.
 52. <= Ibidem, s. 93, 94.
 53. <= Ibidem, s. 94.
 54. <= Ibidem, s. 100.
 55. <= Ibidem, s. 5.
 56. <= F. Stanzel, Teoria i typologia powieściowa, [w:] Teoria form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym, Kraków 1980, s. 241.
 57. <= J. Ziomek, Prawda jako problem poetyki, [w:] Problemy teorii literatury, T.III, Wrocław 1988, s. 323.
 58. <= Ibidem, s. 327.
 59. <= K. Vonnegut, Niech pana..., op. cit., 5.
 60. <= J. Sławiński, Semantyka wypowiedzi narracyjnej, (w:) J. Sławiński, Dzieło, język, tradycja, Warszawa 1974, s. 121.
 61. <= K. Vonnegut, Śniadanie..., op. cit., s. 193.
 62. <= K. Vonnegut, Rzeźnia..., op. cit., s. 76.
 63. <= U. Eco, Sześć przechadzek po lesie fikcji, Kraków 1995, s. 34.
 64. <=J. Łotman, Problem znaczenia w tekście artystycznym, (w:) J. Łotman, Struktura tekstu artystycznego, Warszawa 1984, s. 65.
 65. <= L. Hutcheon, Ironia, satyra, parodia - o ironii w użyciu pragmatycznym, "Pamiętnik Literacki", z. 1. 1986, s. 334.
 66. <= K. Vonnegut, Hokus..., op. Cit., s. 59.

Skrzynka Asi Skrzynka Krzysia

Wszelkie pochwały, peany i zachwyty, a także propozycje współpracy prosimy zamieszczać w Księdze Gości lub przesyłać bezpośrednio do Aśki lub Krzyśka.
Strona Główna   Powrót