Kurt Vonnegut - życie, twórczość i ...Kim jest mądry ów człowiek
  Jak o Kurcie Vonnegucie w Polsce pisano
  Jak Asia z Krzysiem przekładali to, co o Kurcie Vonnegucie w Świecie pisano
  Co nie zmieściło się wyżej, a przeczytania warte
  Krynice mądrości, z których Asia z Krzysiem materiały do tej strony czerpali a i inne miejsca zobaczenia warte
  Kim są Ci mądrzy ludzie...;-)
  Miejsce na peany pochwalne...
Kim jest Kilgore Trout ?
Kilgore Trout

Kilgore Trout (alias Bob Fender) urodził się roku 1917. Jego dzieciństwo było bardzo trudne, gdyż jego ojciec, Rajmund Pstrąg, profesor ornitologii na uniwersytecie w Northampton w stanie Massachusetts, zamordował swoją żonę, gospodynię domową i poetkę. Ten fakt z dzieciństwa w dużej mierze wpłynął na jego rozwój. Bardzo wcześnie rozpoczął swoją działalność pisarską, gdyż już w wieku czternastu lat napisał swoje pierwsze opowiadanie.

W czasie Drugiej Wojny Światowej służył w Europie w zwiadzie artyleryjskim, zaś w czasie wojny koreańskiej, już w stopniu podporucznika Armii Stanów Zjednoczonych i służył w Japonii jako inspektor transportów mięsa jadących do Korei. Wplątał się tam w aferę szpiegowską, gdyż uwiodła go północnokoreańska agentka Izumi, podszywająca się pod szansonistkę imitującą ulubioną wykonawczynię Trouta, Edith Piaf. Oskarżony o zdradę, w drodze łaski skazany na dożywocie bez prawa apelacji odsiadywał wyrok w Federalnym Zakładzie Poprawczym dla Dorosłych Niższego Stopnia Zagrożenia Społecznego, na skraju Bazy Sił Powietrznych Finletter, trzydzieści pięć mil od Atlanty stan Georgia. Uzyskał tam stopień naukowy w dziedzinie nauk weterynaryjnych.

Jego jedynym jego synem był Leon, dezerter z amerykańskiej piechoty, który zginął podczas pracy nad statkiem "Bahia de Darwin" w Szwecji. Kilgore Trout zmarł w 2001 r, w apartamencie E. Hemingwaya, w letniej miejscowości wypoczynkowej Point Zion w Rhode Island.

Jest on autorem 117 powieści i ponad 2000 opowiadań. Publikował również pod nazwiskami: "Bob Fender" i "Frank X. Barlow". W roku 1974 pod jego nazwisko podszył się Philip Jose Farmer, który opublikował pod jego nazwiskiem powieść "Venus on the Half-Shell".

Kilgore Trout Sam Trout jest głównym bohaterem powieści Kurta Voneguta "Śniadanie Mistrzów" i "Trzęsienie czasu" (gdzie jego nazwisko zostało nieszczęśliwie przetłumaczone na "Pstrąg Zabijucha"). Pojawia się również w utworach "Niech pana Bóg błogosławi, panie Rosewater", "Recydywista", zaś w "Galapagos" narratorem jest duch jego syna, Leona.

We wszystkich miejscach, gdzie pojawia się nazwisko Trouta występuje on jako sfrustrowany pisarz science fiction, wysyłający swe opowiadania do czasopism pornograficznych, gdzie są one publikowane pod zmienionymi tytułami, a ilustrują je zdjęcia nie mające nic wspólnego z ich treścią. Jego stosunek do własnego dorobku literackiego najlepiej oddaje sposób, w jaki przekazuje je on do wydawnictw. Wysyła je bez adresu zwrotnego, co wskazuje, że nie oczekuje on na żadne czeki, kontakt z czytelnikami, czy inne honoraria.

Wbrew miejscom publikacji opowiadania te są głęboko alegoryczne i każde z nich przekazuje jakieś ukryte treści. Ich paraboliczny charakter sprawia, że nie byłoby przesady we wpisaniu ich tradycję ewangelicznych przypowieści. Bohaterowie opowiadań i miejsca w których toczą się ich akcje, mimo że odległe są od realnej rzeczywistości są z nią bardzo silnie związane. Czy to w przypadku filmu pornograficznego wyświetlanego na obcej planecie, czy to wobec bohatera, Delmore Skag'a, bardzo łatwo odnaleźć analogie we współczesnych stosunkach społecznych. Z twórczością Kilgore Trouta można się zapoznać na kartach wymienionych wyżej powieści Vonneguta, gdyż bardzo często przytacza on ich streszczenia, z których wynika, jak dużą wyobraźnią dysponuje Trout. Jego wybór opowiadań można znaleźć także u nas (Śniadanie mistrzów, Recydywista).

Na zakończenie tej krótkiej notki o tej najważniejszej z Vonnegutowych postaci warto wspomnieć o jeszcze jednej ciekawej sytuacji, kiedy sam Vonnegut dokonuje "autoplagiatu" (zapewne z premedytacją) pisząc opowiadanie wręcz bliźniacze wobec jednego z opowiadań własnego bohatera. Sytuacja ta ma miejsce w zbiorze "Witajcie w Małpiarni", gdzie tytułowe opowiadanie jest jakby przeniesieniem utworu "2BRO2B", które jest streszczone w powieści "Niech pana Bóg błogosławi, panie Rosewater". Co więcej świat przedstawiony w "2BRO2B" jest bardzo podobny do świata przedstawionego "Pianoli".

Kończąc obiecujemy wkrótce zamieścić przekłady innych opracowań poswięconych temu intrygującemu twórcy.

Tekst: Krzyś Sucherek
Rysunki: Joaśka Iwanicka

Skrzynka Asi Skrzynka Krzysia

Wszelkie pochwały, peany i zachwyty, a także propozycje współpracy prosimy zamieszczać w Księdze Gości lub przesyłać bezpośrednio do Aśki lub Krzyśka.
Strona Główna   Powrót