Klikaj na ikony ze strzałkami by kontynuować czytanie wszystkich 28 [krótkich] stron książki "Słońce Księżyc Gwiazda" (tłum. Joaśka Iwanicka.)
Okładka Sun Moon Star


(Z wkładki do książki): Książka ta jest niezwykłym dzieckiem spłodzonym w mózgu Frank'a Platta, genialnego doradcy wydawniczego w Nowym Jorku. Zasugerował on swym przyjaciołom - Ivan'owi Chermayeff i Kurtowi Vonnegut'owi, aby wspólnymi siłami stworzyli książkę - tyle tylko, że Chermayeff miał najpierw opracować ilustracje (nikomu nie tłumaczac ich symboliki), aby Vonnegut domyslił adekwatną fabułę.
Jest to zatem piosenka, do której najpierw skomponowano muzyke. Niektórzy mogą uznać to za zajmujące gdy podłożą własny tekst do dźwieku nadanego przez Chermayeff'a.